Тэлмэн сум Эко клуб

2019 оны 04 сарын 12

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2034955043249510&set=pcb.1124346574404311&type=3&theater&ifg=1

Тэлмэн сумын дунд сургуулийн экоклубийн хүүхдүүдийн "Юмханаар юм хийе" уриан дор гаргасан үзэсгэлэн, амталгаанд хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар оролцож ТХГН-ийн талаар мэдээлэл хийж танилцуулга, гарын авлага материал тараан ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now