https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2044472918964389&set=pcb.1128718503967118&type=3&theater&ifg=1

Тарвагатайн нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Идэр голын сав газрын захиргаа, Сум дундын ой ангийн дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар 2019.03.26-нд орчны бүсийн Их уул суманд байгаль орчны салбарын байгууллагуудын хамтарсан "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ"-ийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр иргэдэд мэдээлэл сургалт хийж санал хүсэлтийг авч хөгжөөнт тэмцээн зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now