https://www.facebook.com/amarbayar.sewjid/videos/pcb.1130988597073442/2049412918470389/?type=3&theater&ifg=1

Тарвагатайн нурууны БЦГ-ын дарга Д.Туяа, мэргэжилтэн П.Энхсайхан, С.Амарбаяр, жолооч Б.Дүгэрсүрэн нар цогцолбор газрын Цахирын хэсэгт ажиллаж янгир ямааны хаваржилт, төллөлт, сүргийн бүтцийг судлахад зориулж автомат камер байрлуулж ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now