https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2065490190195995&set=pcb.1138342596338042&type=3&theater&ifg=1

Ой судалгаа хөгжлийн төвийн мэргэжилтэн Ч.Ганбаатар иргэдийн мэдээллийн дагуу ирж ТНБЦГ, Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ, СДОАнгитай хамтран Тосонцэнгэл, Их-Уул сумын нутгаар хяналт шалгалт хийж иргэд, ойн мэргэжилийн байгуулагуудад хууль бус мод бэлтгэл, Ойн тухай хуулиар сургалт хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now