Мэдээ мэдээлэл

тарвагатайн нурууны бцг-ын хамт олон 2020.01.14-нд жилийн эхний хурлаа зохион байгууллаа. хурлаар: цаг үeийн байдал, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил, 2020 оны гүйц...

Цааш унших

завхан аймгийн мхг-с зохион байгуулсан сургалтанд тарвагатайн нурууны бцг-ын хамгаалалтын захиргааны улсын байцаагч, улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч...

Цааш унших

орчны бүсийн тосонцэнгэл сумын нутаг булнайн нурууны ёлтын даваанд гарсан ой хээрийн түймэрт тарвагатайн нурууны бцг-ын ажилчид онцгой байдлын хэлтэс, здтг, аан...

Цааш унших

тарвагатайн нурууны бцг-ын харицсан бүс нутагт боажсайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн а/278 тоот тушаал, сумдын засаг дарга нартай байгуулсан хамтран ...

Цааш унших

тарвагатайн нурууны бцг-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу "бэлчээрийн ургац даац"-ын судалгааг хамгаалалтын захиргааны дарга мэргжилтэн нар хийлээ...

Цааш унших

хяналт шалгалт хуулийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн б.нямжанцан, байгаль хамгаалагч д.болдбаяр нар цахирын хэсэгт хуваарийн дагуу ажиллаж тухайн бүс нутгаар ...

Цааш унших

тарвагатайн нурууны бцг-ын хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар 2019.07.08-10-ны өдрүүдэд цахир хэсгийн 24 хот айлын 72 өрхөд байг...

Цааш унших

"цэвэрхэн наадацгаая-хандлагаа өөрчильe" аяны хүрээнд т