Мэдээ мэдээлэл

НОГООН ПАСПОРТ

2018 оны 10 сарын 30

байгаль хамгаалах тухай хуулийн 15.13, 19.4 дахь заалт, монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.7 дэх заалтыг үндэслэн өрх бүр...

Цааш унших

ТАРВАГАТАЙН НУРУУНЫ БЦГ

2018 оны 10 сарын 03

бид чингисийн үр сад “зөв тэмүүлэл-эх оронч манлайлал”

Цааш унших

ТАРВАГАТАЙН НУРУУНЫ БЦГ

2018 оны 10 сарын 03

нэвтрэх цэгийн хаалга

Цааш унших

ТАРВАГАТАЙН НУРУУНЫ БЦГ

2018 оны 10 сарын 03

рашааны хаяг

Цааш унших

ТАРВАГАТАЙН НУРУУНЫ БЦГ

2018 оны 10 сарын 03

мониторинг судалгааны өврийн дэвтэр

Цааш унших

ТАРВАГАТАЙН НУРУУНЫ БЦГ

2018 оны 10 сарын 02

мэдээллийн самбар

Цааш унших